Sales Experts Blog

Sales Training: Hoe de prospect zelf de koop laten sluiten?

Nicolas ergerde zich blauw omdat hij geen flauw idee had wat hij kon doen om de koop te sluiten. De prospect had daarnet een paar koopsignalen gegeven, maar hij wist niet wat hij er mee kon aanvangen. Hij kon zich niet meer herinneren wat de sales trainer hem enkele jaren geleden in sales traing voor zulke situaties had aangeraden.  “Ik houd echt […]

LEES MEER


Sales Training: Een uitspraak is geen vraag, beantwoord ze niet.

In onze Sales Training leren verkopers hoe ze moeten omgaan met uitspraken van prospects die hen verleiden om te snel toegevingen te doen. Nadat hij een schitterende presentatie gegeven had wachtte Thomas met ingehouden adem op het moment dat de prospect “Ja” zou zeggen. De stilte in het kantoor was om te snijden en werd enkel verbroken […]

LEES MEER


Sales Training: Wanneer een vraag met een tegenvraag beantwoorden cruciaal is.

In sales training van Sandler Training leer je waarom het meestal nuttig is om een vraag van de prospect met een tegenvraag te beantwoorden. De afspraak met de prospect verliep niet al te vlot. De prospect ging maar verder met vragen afvuren en Johan bleef maar braaf antwoorden. Het enige probleem was dat Johan niet wist welke antwoorden […]

LEES MEER


Sales Training: Hoe bezwaren voorkomen?

Ik herinner me mijn allereerste sales training alsof het gisteren was. Een week voordat de sales training begon had de trainer ons een handboek bezorgd met de 100 meest voorkomende bezwaren en de 100 beste manieren om ze te weerleggen. Ik veronderstelde dat we erover zouden brainstormen met achteraf een discussie maar dat gebeurde lekker niet. Nadat […]

LEES MEER